Ống đựng Ly Giấy - Hàn Quốc

Ống đựng Ly Giấy trong rất sang trong khi được gắn liền bên hông máy nước nóng và lạnh không cần phải khoan tường hoặc dán keo 2 mặt bởi thanh nam chăm.